Lekáreň

V starnúcej spoločnosti rýchlo rastie dopyt po liekoch, takže drogéria hrá v modernom maloobchodnom priemysle rozhodujúcu úlohu.

Značka Electronic Shelf Label (ESL) je správnym prístupom k opatrnejšej a dôslednejšej propagácii liekov, pri ktorom sa na regáloch zobrazujú potrebné informácie, ako sú vedľajšie účinky, kontraindikácie a ďalšie, o ktorých by zákazník mal vedieť.

Okrem toho je ESL základom aj pre systém IoT optimalizujúci predajné výkony drogérie tým, že presne zachytáva potreby zákazníkov a rýchlo upravuje zásoby podľa požiadaviek trhu. Spoločnosť ESL nepochybne začala digitálnu revolúciu v obchodoch s drogovými reťazcami.

ESL - Ph. Heungens

ESL - Ph. Leroy - Engis

ESL - Ph. Tennstedt

Pharmacie Tillia