Hotel

Hotely by mohli použiť elektronické označenie regálov (ESL) na použitie v jedálňach, zasadacích miestnostiach a skladoch.

Presné údaje, ktoré poskytuje informačný režim prevádzky pre manažérov, aby sa mohli rýchlo rozhodovať.Kontrolovateľné náklady, ako sú zariadenia, papier a atrament, by sa dali efektívne znížiť.Znížili sa aj mzdové náklady a chybovosť.

Hotelový reťazec RIU【Španielčina】】


Pošlite nám svoju správu: