Hotel

Hotely by mohli používať elektronický štítok police (ESL) na použitie v jedálňach, konferenčných miestnostiach a skladoch.

Presné údaje poskytované v informačnom režime prevádzky, aby manažéri mohli rýchlo rozhodovať. Kontrolovateľné náklady, ako sú zariadenia, papier a atrament, by sa dali efektívne znížiť. Znížili sa tiež mzdové náklady a chybovosť.

Hotelový reťazec RIU 【španielčina】】